Tsoknyi Humanitarian Foundation

SUPPORTING THE NUNS OF TSOKNYI RINPOCHE

Construction Progress at Tsoknyi Gechak Ling

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top